fbpx

Вече няма да има книги за дневните финансови отчети на фискалните устройства.

От 09. Юли. 2019г. отпада задължението за водене на книги за дневните финансови отчети, в които всеки ден се съхраняват дневните отчети на фискалните устройства. Лицата, за които отпада това задължение, трябва да водят специален регистър за ползваните касови бележки от кочан, в който да вписват началния и крайния номер на издадените бележки за деня и общия оборот, изчислен въз основа на всички тях. Също така и текст, описващ причината за работа с бележките от кочан. Регистърът се съхранява в търговския обект. Отпада задължението за отпечатване на дневни финансови отчети от фискалните устройства. Това ще стане възможно след като фърмуерите на устройствата бъдат актуализирани с функционалност за автоматичното генериране на дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби, сторно или служебно въведени операции.

В срок до 30 октомври 2019 г. фискалните устройства трябва да са с коригирана версия на фърмуера, осигуряваща изпълнение на изискването за автоматично генериране на дневен финансов отчет. До привеждане в експлоатация на фискалните устройства в съответствие с новите изисквания, но не по-късно от 31 март 2020 г., задължените лица са длъжни да отпечатват дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *